Eit van der Meulen

Eit C.J. van der Meulen is afgestudeerd in 1985 als toegepast wiskundige aan de Universiteit Twente. Na vier jaar bij TNO (Delft, afdeling Binnenlucht / Meetstrategie) en twee jaar bij de Universiteit Twente te hebben gewerkt, is hij in 1989 gestart met het wiskundig ingenieursbureau AMO.

Hij is werkzaam geweest op vele onderzoeksgebieden. Zijn belangrijkste opdrachtgevers tot nu toe waren onderdelen van Rijkswaterstaat Waterdienst, verschillende waterleidingbedrijven en waterschappen. Hij heeft ondermeer (in de programmeeromgeving van Matlab) de gebruiksvriendelijke applicaties Tijdreeksanalist, Trendanalist en Litter Analyst ontwikkeld. Tijdreeksanalist is een applicatie voor het uitvoeren van tijdreeksanalyse volgens de Box-Jenkins-methode, veelal toegepast op het modelleren van grondwaterstanden. Trendanalist is een applicatie voor het uitvoeren van statistische trendanalyses. Litter Analyst (2016) is een applicatie voor het uitvoeren van statistische analyses op strandafval langs de Europese stranden (OSPAR-landen).

Eit heeft expertise op het gebied van tijdreeks- en trendanalyse, datamining (grote datasets en machinaal leren), meetnetoptimalisatie en statistiek, doorgaans met het doel meer inzicht te krijgen in dynamische systemen of complexe processen.

Eit werkt veelal samen met Paul Baggelaar, maar vooral indien een opdracht dit vraagt, graag ook met andere specialisten/kleine bedrijven.

Zie ook recente projecten of oude projecten