Eit van der Meulen

Ik ben afgestudeerd in 1985 als toegepast wiskundige aan de Universiteit Twente. Na vier jaar bij TNO (Delft, afdeling Binnenlucht / Meetstrategie) en twee jaar bij de Universiteit Twente te hebben gewerkt, ben ik in 1989 gestart als kleine zelfstandige met het wiskundig ingenieursbureau AMO.

Ik ben werkzaam geweest op vele onderzoeksgebieden. Mijn belangrijkste opdrachtgevers tot nu toe waren onderdelen van Rijkswaterstaat Waterdienst, verschillende waterleidingbedrijven en waterschappen. Ontwikkeld heb ik ondermeer (in de programmeeromgeving van Matlab) de gebruiksvriendelijke applicaties Tijdreeksanalist, Trendanalist, Litter Analyst en Lozingseis-assistent ontwikkeld. Tijdreeksanalist is een applicatie voor het uitvoeren van tijdreeksanalyse volgens de Box-Jenkins-methode, veelal toegepast op het modelleren van grondwaterstanden. Trendanalist is een applicatie voor het uitvoeren van statistische trendanalyses. Litter Analyst (2018) is een applicatie voor het uitvoeren van statistische analyses op strandafval langs de Europese stranden (OSPAR-landen). Lozingseis-assistent (vernieuwd in 2019) is een applicatie om WVO-vergunningverleners en handhavers te helpen bij het opstellen van lozingseisen, zodanig dat deze eenduidig, uniform, handhaafbaar en naleefbaar zijn.

Ik heb expertise op het gebied van tijdreeks- en trendanalyse, datamining (grote datasets en machinaal leren), meetnetoptimalisatie en statistiek, doorgaans met het doel meer inzicht te krijgen in dynamische systemen of complexe processen.

Ik werk veelal samen met Paul Baggelaar, met veel plezier en veel succes.

Alles samen met Hettie Franken

Zie ook recente projecten of oude projecten