Paul Baggelaar

Mijn bureau adviseert op het gebied van milieustatistiek, met als belangrijkste klanten Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven, waterschappen, Provincies, ingenieursbureaus en onderzoeksinstituten. Voor grote of complexe klussen huur ik andere specialisten in, zoals een wiskundige, een ecohydroloog, of een geohydrochemicus.

Inmiddels heb ik meer dan 30 jaar professionele ervaring met de statistische aspecten van milieuonderzoek, met name waar het gaat om het statistisch verantwoord opzetten, verwerken en rapporteren van onderzoek van grondwater en oppervlaktewater. Deze ervaring is ondermeer opgedaan bij KWR (voorheen Kiwa Water Research geheten), het onderzoeks- en kenniscentrum van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en ook bij opdrachten voor diverse overheidsinstanties.

Ik ben ondermeer deskundig op de gebieden meetsystemen (met name van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit), tijdreeksanalyse (Box-Jenkins-methode en trendanalyse) en het voorspellen van variabelen (zoals het korte- of het lange-termijn drinkwaterverbruik). Over deze onderwerpen heb ik diverse rapporten en publicaties vervaardigd en ook lezingen gehouden. Vanaf 1998 ben ik werkzaam als zelfstandig statistisch adviseur. Ik beleef niet alleen veel plezier aan het onderzoeken, maar ook aan het daarna overbrengen van de opzet en bevindingen, zowel schriftelijk (rapporteren), als mondeling (presenteren).

Zie ook recente projecten