Interactieve tijdreeksmodelontwikkeling

Presentatie op NHV-tijdreeksanalysedag 28 januari 2016

In de presentatie tonen we aan hoe belangrijk het ruismodel is voor het verdisconteren van autocorrelatie in de modelresiduen voor het schatten van de bijdrage van de componenten aan de grondwaterstanden (modeluitvoer), zoals de onttrekkingen, neerslag en overdamping. Zonder een goed ruismodel wordt de standaardfout van de bijdrage van een component onderschat. De standaardfout (precisie) wordt immers niet bepaald door het aantal modelresiduen, maar het aantal onderling onafhankelijk modelresiduen. Zonder een goed ruismodel zijn afgeleide betrouwbaarheden onbruikbaar. Hoe ontwikkel je een betrouwbaar tijdreeksmodel?…

Interactievetijdreeksmodelontwikkeling28jan2016

 

We maken gebruik van de applicatie Tijdreeksanalist (TRG).

De presentatie is ook te vinden op Themadag Tijdreeksmodellen – 28 januari 2016
Een brug tussen theorie en praktijk

Zie ook de presentatie  van 1 oktober 2015 ‘Het belang van het ruismodel’

Zie ook de presentatie  van 8 juni 2004 ‘Schatgraven in een tijdreeks’

Geplaatst in Presentaties, Tijdreeksanalist | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Interactieve tijdreeksmodelontwikkeling

Het belang van het ruismodel

Presentatie op NHV-tijdreeksanalysedag 1 oktober 2015

Presentatie PKB Belang ruismodel 1okt2015

Geplaatst in Presentaties, Tijdreeksanalist | Reacties uitgeschakeld voor Het belang van het ruismodel

Dataverwerking en datavalidatie

Heeft u vragen over het ontsluiten van uw datasets of database? Heeft u grote datasets? Onze dataverwerking kan mogelijk een oplossing bieden voor het beantwoorden van uw vragen. Zie ook wiskundige modellering en datamining, statistisch onderzoek, tijdreeksanalyse en trendanalyse.

Een essentieel onderdeel van onze data-georiënteerde analyses, zoals tijdreeks-, trend-, correlatie- en statistische analyses is de uitgebreide controle op mogelijke fouten in de data. De kwaliteit van de analyses is immers direct gerelateerd aan de kwaliteit van de data. Voor deze dataverwerking en datavalidatie hebben inmiddels vele tools ontwikkeld, zo controleren wij o.a. op:

 • Afwijkende meetwaarden
 • Dubbele meetwaarden, zelfde tijdstip verschillende waarden of zelfde tijdstip verschillende waarden
 • Uitschieters, waarbij een uitschieter een mogelijke maar niet noodzakelijk een fout is
 • Zelfde parameternaam, verschillende eenheid of compartiment of .. of een andere entiteit
 • Onmogelijke waarden, zoals gecensureerde (waarden onder de rapportagegrens) nulwaarden.

Na het toepassen van bovenstaande gaan we altijd na, op basis van visuele inspectie van grafische presentaties, of de data voldoet aan onze kwaliteitseisen om de analyses goed te kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen over het ontsluiten van uw datasets of database, ook dan helpen we u graag.

Geplaatst in Diensten, Tijdreeksanalist, Trendanalist | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Dataverwerking en datavalidatie

Tijdreeksanalyse – tijdreeksmodellen

Tijdreeksanalist (TRG 6.0) heeft een uitgebreide toolbox om een scala van mogelijke tijdreeksmodellen te analyseren om het beste model te kunnen selecteren. Belangrijke vragen die bij een goed tijdreeksmodel gesteld moeten worden zijn:

 • Hoe beschrijft het tijdreeksmodel de meetwaarden
 • Zijn alle invloedsfactoren in de modellering meegenomen
 • Is de te onderzoeken invloedsfactor voldoende veranderd
 • Zijn de invloedsfactoren voldoende niet onderling gecorreleerd
 • Wat is de bijdrage van de afzonderlijke invloedsfactoren in de modellering
 • Zijn de modelresiduen normaal verdeeld
 • Is er geen autocorrelatie tussen de modelresiduen
 • Is er geen heteroscedasticiteit
 • Wat zijn de betrouwbaarheidsintervallen van de modelparameters
 • Zijn de modelparameters significant
 • Hoe goed zijn de modelsimulaties
 • Wat zijn de verschillen tussen de verschillende mogelijke tijdreeksmodellen in het beschrijven van de meetwaarden
 • Hoe goed zijn de modelvoorspellingen
 • Zijn de statistische relaties en zijn de modelparameters ook causaal te interpreteren

Wij vinden dat een uitgebreide toolbox nodig is en behulpzaam moet zijn om bovenstaande vragen te beantwoorden en om de onderzoeker te behoeden voor de vele valkuilen van de tijdreeksanalyse.

Een goede residuenanalyse is onontbeerlijk om objectief statistische uitspraken te doen over de significantie van de statistische relaties.

Wij stellen:

 1. De reden om tijdreeksanalyse toe te passen is om de data te laten spreken
 2. Houd van de data en wantrouw je modellen!

Zie verder Tijdreeksanalist (TRG)

Geplaatst in Alle categorieen, Tijdreeksanalist | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Tijdreeksanalyse – tijdreeksmodellen

Statistisch onderzoek

Wij voeren statistisch onderzoek uit. Dit kan zijn door het toepassen van statistische methodieken en toetsen, door het toepassen van trend- of tijdreeksanalyses of door analyses op basis van stochastische (wiskundige of fysische) modelleringen. Onze analyses en softwareontwikkeling voeren we uit in de programmeeromgeving van Matlab of met SPSS. Tot onze klanten behoren o.a. Rijkswaterstaat, waterleidingbedrijven en waterschappen.

Geplaatst in Diensten | Reacties uitgeschakeld voor Statistisch onderzoek

Trendpalet

Het trendpalet is een ideale vorm voor het presenteren van trendanalyseresultaten. Een trendpalet geeft een beknopt overzicht van de trendanalyseresultaten. Trendanalist heeft de mogelijkheid om een trendpalet te exporteren naar een Excel-bestand. Ook een trendkaart is een mooie vorm voor het presenteren van trendanalyseresultaten.

trendpalet

Voorbeeld van een (deel van een) trendpalet, vervaardigd op basis van de resultaten van Trendanalist. Elke cel geeft met een kleur de richting van de trend, per combinatie van meetlocatie (vermeld in de kolommen) en stof (vermeld in de rijen). Als er geen statistisch significante trend is gedetecteerd (hier met 95% betrouwbaarheid), dan is de cel geel gekleurd. Een statistisch significante daling is groen gekleurd en een statistisch significante stijging is oranje gekleurd. Een statistisch significante trend is relatief uitgedrukt als percentage verandering per jaar ten opzichte van de mediaan van de meetreeks.

Geplaatst in Alle categorieen, Trendanalist | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Trendpalet

Neurale Netwerken

Op basis van de tijdreeksanalyse ontwikkelen wij ook Neurale Netwerken, om nog enige winst te behalen in het modelleren en het voorspellen. Wij beschouwen de tijdreeksanalyse daarbij als een belangrijke stap om inzicht te krijgen in de informatie in de meetreeksen en het onderliggende proces. De tijdreeksanalyse heeft daarbij wel het voordeel,  tenminste als de  residuen aan de voorwaarden voldoen van normaliteit en geen autocorrelatie, er objectieve statistische uitspraken mogelijk zijn. Zie ook wiskundige modellering.

Geplaatst in Alle categorieen, Tijdreeksanalist | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Neurale Netwerken

Lowess-smooth

Trendanalist geeft naast de trend ook een modellering van de meetreeks met Lowess. Lowess is een modellering met polynomen op delen van de meetreeks en geeft een gladde beschrijving (‘smooth’) van de data. De vergelijking van de Lowess- met de trendlijn geeft aanvullende informatie voor de beoordeling van een meetreeks. Zie de licht blauwe lijn in onderstaande grafiek.

trendplot

Geplaatst in Alle categorieen, Trendanalist | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Lowess-smooth

Download Lozingseis-assistent

De laatste versie van Lozingseis-assistent (ontwikkeld voor RWS) is te downloaden van onze website. Kijk onder Applicaties, Lozingseis-assistent. Voor de toegang tot de downloadpagina van Lozingseis-assistent is een wachtwoord nodig. Voor het verkrijgen van een wachtwoord dient een formulier ingevuld te worden, waarna het wachtwoord per email wordt verzonden.

Geplaatst in Download | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Download Lozingseis-assistent

Trendanalyse

Wij voeren statistische trendanalyses uit met door ons ontwikkelde programma Trendanalist. De trendanalyses worden voornamelijk uitgevoerd op meetreeksen van waterkwaliteitsparameters van het oppervlaktewater en grondwater voor waterschappen en voor drinkwaterbedrijven.

Indien gewenst kunnen we:

 • Op locatie een trendanalysecursus verzorgen.
 • Een licentie van Trendanalist aanbieden.
 • Trendanalyses uitvoeren.

Zie verder Tijdreeksanalist en Trendanalist

Geplaatst in Diensten, Trendanalist | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Trendanalyse