Statistisch onderzoek

Wij voeren statistisch onderzoek uit. Dit kan zijn door het toepassen van statistische methodieken en toetsen, door het toepassen van trend- of tijdreeksanalyses of door analyses op basis van stochastische (wiskundige of fysische) modelleringen. Onze analyses en softwareontwikkeling voeren we uit in de programmeeromgeving van Matlab of met SPSS. Tot onze klanten behoren o.a. Rijkswaterstaat, waterleidingbedrijven en waterschappen.

Geplaatst in Diensten | Reacties uitgeschakeld voor Statistisch onderzoek

Trendanalyse op maat

Artikel gepubliceerd in Stromingen 6 maart 2012

2012_2 Trendanalyse waterkwaliteit

Powerpoint presentatie op NHV-dag

NHV
Geplaatst in Presentaties, Trendanalist | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Trendanalyse op maat

Trendpalet

Het trendpalet is een ideale vorm voor het presenteren van trendanalyseresultaten. Een trendpalet geeft een beknopt overzicht van de trendanalyseresultaten. Trendanalist heeft de mogelijkheid om een trendpalet te exporteren naar een Excel-bestand. Ook een trendkaart is een mooie vorm voor het presenteren van trendanalyseresultaten.

trendpalet

Voorbeeld van een (deel van een) trendpalet, vervaardigd op basis van de resultaten van Trendanalist. Elke cel geeft met een kleur de richting van de trend, per combinatie van meetlocatie (vermeld in de kolommen) en stof (vermeld in de rijen). Als er geen statistisch significante trend is gedetecteerd (hier met 95% betrouwbaarheid), dan is de cel geel gekleurd. Een statistisch significante daling is groen gekleurd en een statistisch significante stijging is oranje gekleurd. Een statistisch significante trend is relatief uitgedrukt als percentage verandering per jaar ten opzichte van de mediaan van de meetreeks.

Geplaatst in Alle categorieen, Trendanalist | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Trendpalet

Neurale Netwerken

Op basis van de tijdreeksanalyse ontwikkelen wij ook Neurale Netwerken, om nog enige winst te behalen in het modelleren en het voorspellen. Wij beschouwen de tijdreeksanalyse daarbij als een belangrijke stap om inzicht te krijgen in de informatie in de meetreeksen en het onderliggende proces. De tijdreeksanalyse heeft daarbij wel het voordeel,  tenminste als de  residuen aan de voorwaarden voldoen van normaliteit en geen autocorrelatie, er objectieve statistische uitspraken mogelijk zijn. Zie ook wiskundige modellering.

Geplaatst in Alle categorieen, Tijdreeksanalist | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Neurale Netwerken

Lowess-smooth

Trendanalist geeft naast de trend ook een modellering van de meetreeks met Lowess. Lowess is een modellering met polynomen op delen van de meetreeks en geeft een gladde beschrijving (‘smooth’) van de data. De vergelijking van de Lowess- met de trendlijn geeft aanvullende informatie voor de beoordeling van een meetreeks. Zie de licht blauwe lijn in onderstaande grafiek.

trendplot

Geplaatst in Alle categorieen, Trendanalist | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Lowess-smooth

Download Lozingseis-assistent

De laatste versie van Lozingseis-assistent (ontwikkeld voor RWS) is te downloaden van onze website. Kijk onder Applicaties, Lozingseis-assistent. Voor de toegang tot de downloadpagina van Lozingseis-assistent is een wachtwoord nodig. Voor het verkrijgen van een wachtwoord dient een formulier ingevuld te worden, waarna het wachtwoord per email wordt verzonden.

Geplaatst in Download | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Download Lozingseis-assistent

Trendanalyse

Wij voeren statistische trendanalyses uit met door ons ontwikkelde programma Trendanalist. De trendanalyses worden voornamelijk uitgevoerd op meetreeksen van waterkwaliteitsparameters van het oppervlaktewater en grondwater voor waterschappen en voor drinkwaterbedrijven.

Indien gewenst kunnen we:

 • Op locatie een trendanalysecursus verzorgen.
 • Een licentie van Trendanalist aanbieden.
 • Trendanalyses uitvoeren.

Zie verder Tijdreeksanalist en Trendanalist

Geplaatst in Diensten, Trendanalist | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Trendanalyse

Waarom trendanalyses met Trendanalist

 1. Trendanalist is een uniek programma, omdat het trendanalyses optimaal uitvoert en daarbij rekening houdt met de karakteristieken van de meetreeksen, zoals het niet-normaal verdeeld zijn, seizoenseffecten, autocorrelatie, ontbrekende en gecensureerde waarden
 2. Trendanalist bevat daarvoor vier verschillende lineaire modelleringen en drie verschillende vormen van de parametervrije Mann-Kendall toets
 3. Trendanalist kiest daarbij de optimale trendtoets met de kleinste kans op verkeerde conclusies
 4. Trendanalist kan volledig automatisch honderden meetreeksen sequentieel analyseren
 5. Statististische kennis is geen vereiste meer
 6. Trendanalist kan verschillende bestandsformaten inlezen, zoals het csv-dataformaat van iBever of van Aquo-kit
 7. Trendanalist genereert resultaten in grafische, spreadsheet en tekst-bestanden
 8. Trendanalist presenteert de resultaten rechtstreeks in Word, Excel en Google Earth
 9. Trendanalist levert tijds- en kostenbesparingen op met meer kwaliteit
 10. Geen onverantwoorde trendanalyses meer (op basis van een subjectieve interpretatie of met een enkele trendtoets) die leiden tot dure maatregelen
 11. Geen dagen, weken of soms maanden ‘ploeteren’, terwijl het met een ‘druk op de knop’ (van de automatische mode) van Trendanalist kan
 12. Eindelijk tijd om trendanalyseresultaten te interpreteren, te verwerken en te rapporteren.

Zie ook Trendanalist
Trendanalist_interface

Geplaatst in Trendanalist | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Waarom trendanalyses met Trendanalist

Strippenkaart

Soms hebben klanten behoefte aan directe en korte antwoorden op het gebied van het opzetten van onderzoek, het verwerken van metingen (zoals met trend- en tijdreeksanalyse) of het objectief verwoorden van de resultaten van een onderzoek. Om hierbij snel en laagdrempelig van dienst te kunnen zijn, zonder tijdrovende administratieve procedures, kunnen we u ook een zogenaamde ‘strippenkaart’ aanbieden, een overeenkomst waarbij u ons naar believen op uurbasis kunt inschakelen, wanneer het u uitkomt. Net alsof we een interne dienstverlenende afdeling van uw instelling of bedrijf zijn.

Geplaatst in Alle categorieen, Diensten | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Strippenkaart

KRW

Trendanalist is een belangrijk instrument voor het toetsen of aan bepaalde doelstellingen wordt voldaan in het kader van de KRW, de Europese Kader Richtlijn Water.

Geplaatst in Trendanalist | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor KRW