Waarom tijdreeksanalyse met Tijdreeksanalist?

Tijdreeksanalist (6.0) heeft een uitgebreide toolbox om een scala van mogelijke tijdreeksmodellen te analyseren om het beste model te kunnen selecteren. Een goede tijdreeksanalyse vereist maatwerk. Het afgeleide tijdreeksmodel moet voldoen aan alle randvoorwaarden. Belangrijke vragen die bij een goed tijdreeksmodel gesteld moeten worden zijn:

 • Hoe beschrijft het tijdreeksmodel de meetwaarden
 • Zijn alle invloedsfactoren in de modellering wel meegenomen
 • Is de te onderzoeken invloedsfactor voldoende veranderd
 • Zijn de invloedsfactoren voldoende niet onderling gecorreleerd
 • Wat is de bijdrage van de afzonderlijke invloedsfactoren in de modellering
 • Wat is de relatieve bijdrage van het ruismodel
 • Zijn de modelresiduen normaal verdeeld
 • Is er geen autocorrelatie tussen de modelresiduen
 • Is er geen kruiscorrelatie tussen de modelresiduen en de invloedsfactoren
 • Is er geen heteroscedasticiteit
 • Wat zijn de onzekerheden van de modelparameters
 • Zijn de modelparameters significant
 • Hoe goed zijn de modelsimulaties en wat is de onzekerheid
 • Wat zijn de verschillen tussen de verschillende mogelijke tijdreeksmodellen in het beschrijven van de meetwaarden
 • Hoe goed zijn de modelvoorspellingen
 • Zijn de statistische relaties en zijn de modelparameters ook causaal te interpreteren

De belangrijkste vraag wordt beantwoord door het uitvoeren van een residuenanalyse, met toetsen op normaliteit, geen autocorrelatie en geen kruiscorrelaties met invloedsfactoren. Het is niet mogelijk om zonder het uitvoeren van een residuenanalyse uitspraken te doen over statistisch significante relaties met betrouwbaarheidsintervallen en voorspellingen met onzekerheden. Tijdreeksanalist heeft verschillende mogelijkheden voor het verbeteren van de statistische karakteristieken van de modelresiduen o.a. door het toepassen van een uitgebreid ruismodel.

We zien dat de laatste jaren de grondwaterstand veelal wordt gemodelleerd op dagbasis. Wij stellen: kies een passende tijdsbasis voor het tijdreeksmodel, die past bij het proces van de grondwaterstanden. In de meeste gevallen blijkt dat het vrijwel onmogelijk is om een goed tijdreeksmodel op dagbasis te ontwikkelen, zie ook hoogfrequente tijdreeksmodellering. Het belangrijkste probleem is daarbij de mate van autocorrelatie van de grondwaterstand, zie ook Tijdreeksanalist