Nieuwe versie Trendanalist

Versie 7.0.04, 5 juni 2024

Trendanalist is ontwikkeld in de programmeeromgeving van Matlab en een standalone versie 7.0 is beschikbaar voor de 64-bits versie van Windows 7, 8, 10 en 11.

Download Trendanalist (voor de toegang leveren we een wachtwoord)

De afgelopen jaren hebben we verschillende (statistische) trendanalyses uitgevoerd op waterkwaliteitsmetingen en biologische gegevens. We hebben daarbij veel ervaring opgedaan met meetreeksen met veel missende waarden (gaten) of gecensureerde waarden met verschillende rapportagegrenzen. Op basis van onze ervaringen, theoretisch en empirisch onderzoek hebben we Trendanalist robuuster, efficiënter en gebruiksvriendelijker gemaakt. Zie ook Waarom trendanalyses met Trendanalist? en Vernieuwingen in Trendanalist.

Enkele specificaties Trendanalist

  •  Het kan trendanalyses van grote aantallen meetreeksen – zoals van een milieumeetnet – uitvoeren en daarbij optimaal rekening houden met de karakteristieken van elke afzonderlijke meetreeks, zoals een niet-normale kansverdeling, seizoenseffecten, autocorrelatie, ontbrekende en gecensureerde waarden.
  • Het interne expertsysteem van het programma maakt daartoe per meetreeks een keuze uit verschillende lineaire modellen (LR*) met seizoen- en ruismodelleringen en verschillende vormen van de Mann-Kendall-toets (MK*). De toetsvormen verschillen voor wat betreft het verdisconteren van seizoenseffecten en/of autocorrelatie.
  • De keuze is zodanig dat de toets op trend niet alleen statistisch verantwoord is voor de betreffende reeks, maar ook het hoogste onderscheidend vermogen heeft van alle trendtoetsen die statistisch verantwoord zijn voor de reeks.
  • Het kan volledig automatisch honderden meetreeksen sequentieel analyseren.
  • Dankzij het interne expertsysteem is statistische kennis geen vereiste meer bij de trendanalyse.

Stroomschema (compacte versie)

Hoofdlijnen van de procedure om de meest geschikte trendtoets voor een meetreeks te selecteren.

Dit bericht is geplaatst in Alle categorieen, Download, Trendanalist met de tags , , . Bookmark de permalink.