Onze projecten

Onze onderzoeken/oplossingen en software-ontwikkeling. In het onderstaande zijn de projecten gegeven die we sinds 2004 hebben uitgevoerd:

Softwarepakketten grondwatermeetnet Zuid-Kennemerland

Voor de analyse van de grondwaterstanden van Zuid-Kennemerland zijn twee onderzoeken uitgevoerd, waarbij twee softwarepakketten zijn ontwikkeld:

  • MeetnetZKL, voor de grafische presentatie van de resultaten van het onderzoek ‘Schets van de nieuwe grondwatersituatie in het westelijk duingebied van Zuid-Kennemerland’.
  • ZKL2, om de 535 grondwaterstandsreeksen te modelleren in het kader van het onderzoek ‘Evaluatie hydrologische effecten stopzetten grondwaterwinning PWN in Zuid-Kennemerland’.

Binnen MeetnetZKL en ZKL2 wordt het tijdreeksprogramma Tijdreeksanalist (TRG) aangeroepen voor het analyseren van de grondwaterstanden.

Nog enkele onderzoeken uitgevoerd met Tijdreeksanalist

  • Historische en toekomstige ontwikkelingen chloridebelasting in het traject Lobith tot Andijk (RIWA rijnwaterbedrijven). In hoofdstuk 5 geven we de verwachtingen chloridebelasting voor de komende 25 jaar bij verschillende scenario’s
  • ‘Schets van de nieuwe grondwatersituatie in het westelijk duingebied van Zuid-Kennemerland’, voor PWN (Waterleidingbedrijf Noord-Holland)
  • ‘Evaluatie hydrologische effecten stopzetten grondwaterwinning PWN in Zuid-Kennemerland’, voor PWN en provincie Noord-Holland
  • ‘Ontwikkeling van een verklaringsmodel voor files op het traject Almere-Diemen’, voor AVV (Adviesdienst Verkeer en Vervoer)
  • ‘Tijdreeksanalyse toegepast op verkeersgegevens van de A27’, voor AVV

En dan is er ook nog onze periode voor 2004, zie oude projecten