Waterkwaliteitsmetingen verwerken met Data2Excel

Data2Excel is een standalone-programma om waterkwalitietsmetingen te verwerken. Data2Excel is ontwikkeld in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens en werkt onder Windows (XP, Vista, W7 en W8).

Data2Excel leest bestanden in met gegevens uit DAWACO met daarin macroparameters berekend met het programma HYCA, microparameters van pompputten en waarnemingsputten. Binnen Data2Excel is Trendanalist geïmplementeerd.

Data2Excel heeft o.a. de volgende functionaliteiten voor de analyse van de waterkwaliteitsmetingen:

  • Tijdreeksplot
  • Meetdichtheidmatrix van een invoerbestand
  • Kengetallenmatrix van een invoerbestand
  • Gemiddelden in grafieken en tabellen
  • Jaren-box-whisker-plots
  • Seizoenen-box-whisker-plots
  • Trendplots
  • Trendanalyseresultaten
  • Trendpalet

De presentatiemogelijkheden kunnen gemakkelijk geëxporteerd worden naar Excel of Word.

Een voorbeeld van trendanalyseresultaten met daarin ook pictogrammen, waarvan het symbool de trend aangeeft, de kleur het gehalte t.o.v. de streefwaarde en de kleurvulling geeft aan op hoeveel waarnemingen de uitspraken zijn gebaseerd.