Lozingseisen opstellen met Lozingseis-assistent

Lozingseis-assistent is een applicatie om WVO-vergunningverleners en handhavers te helpen bij het opstellen van lozingseisen, zodanig dat deze eenduidig, uniform, handhaafbaar en naleefbaar zijn.

Lozingseis-assistent is in 2003 ontwikkeld in opdracht van RWS en is in 2013 verbeterd en aangepast voor Windows 7 en 8 en Microsoft Office 2010.  Op 1 april 2019 hebben we versie 4 beschikbaar gesteld en geupdate voor Windows 10 en Microsoft Office 2019.

U kunt hier versie 4.0 downloaden, de handleidingen en de theoretische aspecten inzien. Voor de toegang tot de downloadpagina is een wachtwoord nodig. De levering van het wachtwoord gaat geheel automatisch via uw emailadres.


Heeft u vragen over de installatie en de toepassing van Lozingseis-assistent dan helpen we u graag. Naast Lozingseis-assistent hebben we een uitgebreide toolbox gebouwd, om behulpzaam te zijn en maatwerk te leveren bij het opstellen van lozingseisen.

Handleiding Lozingseis-assistent

Handleiding Lozingseis-assistent

Informatie vindt u ook op de website van Helpdesk Water van RWS Waterdienst.