Tijdreeksanalist

Heeft u de beschikking over meet- of tijdreeksen? Heeft u vragen over mogelijke relaties tussen procesvariabelen? Wordt een statistische onderbouwing gevraagd? Een statistische tijdreeksanalyse met verschillende modellen en uitgebreide analysemogelijkheden kan mogelijk een oplossing bieden voor het beantwoorden van uw vragen. De standalone applicatie Tijdreeksanalist is ontwikkeld in de programmeeromgeving van Matlab. Bij een samenwerkingsverband leveren we een gratis licentie van Tijdreeksanalist. We ontwikkelen ook software (verificatie-module) in de programmeeromgeving van Python, zie ook Verhogen zeggingskracht hydrologische tijdreeksanalyse Pastas.

Tijdreeksanalist is een uniek, gebruiksvriendelijke Windows-applicatie om tijdreeksen, te modelleren en te analyseren voor het beschrijven van een proces, voor het maken van simulaties en voorspellingen. Binnen Tijdreeksanalist kunnen verschillende tijdreeksmodellen met elkaar vergeleken worden en op hun prestaties beoordeeld worden, zie ook Interactieve tijdreeksmodelontwikkeling. Het doel is altijd het beste model te vinden, wat voldoet aan alle fysische, praktische en statistische randvoorwaarden van een goed onderbouwd model. Tijdreeksanalist bevat hiervoor uitgebreide residuenanalyse- en verificatiemogelijkheden. Tijdreeksanalist onderscheidt zich hiermee van andere tijdreeksapplicaties, mede door haar discrete modellering waardoor statistische analysemogelijkheden eenvoudig toepasbaar zijn.

Onze tijdreeksanalyse is een verfijnde methodiek voor het ontwikkelen van tijdreeksmodellen om objectief uitspraken te doen over statistische relaties tussen procesvariabelen en het geven van voorspellingen met de bijbehorende onzekerheden. We voeren tijdreeksanalyses uit voor de analyse van grondwaterstanden, drinkwaterverbruik, waterstanden, waterkwaliteitsgegevens, dieptemetingen aan de kust en verkeersgegevens. Zo nodig kiezen we voor wiskundige modellering (neurale netwerken, random forest …) indien geen statistische onderbouwing gevraagd wordt, onmogelijk gegeven kan worden of om een tijdreeksmodellering verder te verbeteren.

Tijdreeksanalist laat de data spreken en geeft de mogelijkheid het beste tijdreeksmodel te vinden uit een groot scala van tijdreeksmodellen. Tijdreeksanalist is ontwikkeld om tijdreeksanalyse op basis van grafische presentaties dusdanig transparant (geen ‘black box’ of ‘druk op de knop’) te maken, zodat de gebruiker wordt behoed voor de valkuilen, nep-modellen (veelal op een te korte tijdsbasis, zie Hoogfrequente tijdreeksmodellering) en ‘gekke resultaten’ van de tijdreeksanalyse. Tijdreeksanalist kent een eenvoudige en logische opbouw en heeft daarbij een groot aantal functionaliteiten, verschillende tijdreeksmodellen en analysemogelijkheden, zoals:

  • Algemene tijdreeksmodellering of Box-Jenkins en ARIMA modellering met een groot aantal uitbreidingen voor bijzondere processen
  • Data-transformatie en -bewerking
  • Data-analyse
  • Een smoothmethodiek voor de detectie van uitschieters
  • Correlatie-analyse
  • Geavanceerde en interactieve modelparameterschattingsmethoden
  • Modelparameteranalyse
  • Parameterreductiemogelijkheden (op basis van Gamma-, Pearson of Beta-verdelingsfuncties)
  • Residuenanalyse (met toetsen op normaliteit, geen autocorrelatie en geen heteroscedasticiteit)
  • Simulatie- en voorspellingsmogelijkheden

Tijdreeksanalist is bovenal een analysetool. Het traject na het ontwikkelen van een tijdreeksmodel is essentieel om te kunnen beoordelen of het tijdreeksmodel een goede beschrijving geeft van de werkelijkheid en voldoet aan de praktische en statistische voorwaarden. De residuenanalyse met het met toetsen op normaliteit en geen autocorrelatie is daarbij onontbeerlijk, zo ook de simulatie- en voorspellingsmogelijkheden. Wij stellen dat als er niet wordt voldaan aan alle randvoorwaarden dan kunnen op basis van het afgeleide tijdreeksmodel er geen uitspraken gedaan worden over relaties met betrouwbaarheden en voorspellingen met onzekerheden. Zie ook Tijdreeksanalyse – tijdreeksmodellen en Interactieve tijdreeksmodelontwikkeling.

Tijdreeksanalist heeft verder uitgebreide import- en exportmogelijkheden van bestanden en alle analyses worden grafisch ondersteund om de tijdreeksanalyse voor de gebruiker zo inzichtelijk mogelijk te maken. In de nieuwe versie Tijdreeksanalist is de mogelijkheid ingebouwd om in Word een rapportage van de modellering te genereren.

Cursus

Indien gewenst kunnen we bij u een cursus tijdreeksanalyse met Tijdreeksanalist verzorgen.

Licentie

Ook het afgelopen jaar hebben we Tijdreeksanalist verder verfijnd en doorontwikkeld. We bieden tijdelijke, individuele, groepslicenties en (gratis) samenwerkingsverbanden aan voor het gebruik van TijdreeksanalistBel of email ons en vraag een toegangscode om Tijdreeksanalist te downloaden en uit te proberen.

Handleiding

In de onderstaande handleiding vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden en achtergronden van Tijdreeksanalist:

Handleidingtijdreeksanalist