Tijdreeksanalist (TRG)

Heeft u vragen over statistische relaties tussen procesvariabelen? Heeft u de beschikking over meet- of tijdreeksen? Een (statistische) tijdreeksanalyse kan mogelijk een oplossing bieden voor het beantwoorden van uw vragen.

Onze tijdreeksanalyse is een verfijnde methodiek voor het ontwikkelen van betrouwbare tijdreeksmodellen om objectief juiste uitspraken te doen over statistische relaties tussen procesvariabelen. We voeren (statistische) tijdreeksanalyses uit voor de analyse van grondwaterstanden, drinkwaterverbruik, waterstanden, waterkwaliteitsgegevens, dieptemetingen aan de kust en verkeersgegevens. Zo nodig kiezen we voor wiskundige modellering indien geen statistische significatie gevraagd wordt, onmogelijk gegeven kan worden of om een tijdreeksmodellering verder te verbeteren.

Tijdreeksanalist is een gebruiksvriendelijk en transparant softwareprogramma om tijdreeksen, te modelleren en te analyseren voor het beschrijven van een proces, voor het maken van simulaties en voorspellingen. Binnen Tijdreeksanalist kunnen verschillende tijdreeksmodellen met elkaar vergeleken worden en op hun prestaties beoordeeld worden, zie ook Interactieve tijdreeksmodelontwikkeling.

Tijdreeksanalist geeft de mogelijkheid het beste tijdreeksmodel te vinden uit een groot scala van tijdreeksmodellen om objectief betrouwbare uitspraken te doen over de statistische relaties. Tijdreeksanalist is ontwikkeld om tijdreeksanalyse op basis van grafische presentaties dusdanig transparant (geen ‘black box’ of ‘druk op de knop’) te maken, zodat de gebruiker wordt behoed voor de valkuilen en ‘gekke resultaten’ van de tijdreeksanalyse. Tijdreeksanalist kent een eenvoudige en logische opbouw en heeft daarbij een groot aantal functionaliteiten en analysemogelijkheden, zoals:

  • Algemene tijdreeksmodellering of Box-Jenkins ARIMA modellering met een groot aantal uitbreidingen voor bijzondere processen
  • Data-transformatie en -bewerking
  • Data-analyse
  • Een smoothmethodiek voor de detectie van uitschieters
  • Correlatie-analyse
  • Geavanceerde en interactieve modelparameterschattingsmethoden
  • Modelparameteranalyse
  • Parameterreductiemogelijkheden (op basis van Gamma- of Beta-verdelingsfuncties)
  • Residuenanalyse (met toetsen op normaliteit, geen autocorrelatie en geen heteroscedasticiteit)
  • Simulatie- en voorspellingsmogelijkheden

Tijdreeksmodel met de modelresiduen

Tijdreeksanalist is bovenal een analysetool. Het traject na het ontwikkelen van een tijdreeksmodel is essentieel om te kunnen beoordelen of het tijdreeksmodel een goede beschrijving geeft van de werkelijkheid en voldoet aan de praktische en statistische voorwaarden. De residuenanalyse met het met toetsen op normaliteit en geen autocorrelatie is daarbij onontbeerlijk, zo ook de simulatie- en voorspellingsmogelijkheden. Zie ook Tijdreeksanalyse – tijdreeksmodellen en Interactieve tijdreeksmodelontwikkeling.

Residuenanalyse. Normaal verdeeld?

Residuenanalyse, modelresiduen normaal verdeeld?

 

Residuenanalyse, geen autocorrelatie van de modelresiduen?

Tijdreeksanalist heeft verder uitgebreide import- en exportmogelijkheden van bestanden en alle analyses worden grafisch ondersteund om de tijdreeksanalyse voor de gebruiker zo inzichtelijk mogelijk te maken.

Cursus

Indien gewenst kunnen we bij u een cursus tijdreeksanalyse met Tijdreeksanalist verzorgen.

Licentie

Ook het afgelopen jaar hebben we Tijdreeksanalist verder verfijnd en doorontwikkeld, zie Nieuwe versie Tijdreeksanalist. We bieden tijdelijke, individuele, groepslicenties en samenwerkingsverbanden aan voor het gebruik van Tijdreeksanalist (zie onze productpagina). Een gratis proeflicentie is altijd mogelijk.
Bel of email ons en vraag een toegangscode om Tijdreeksanalist te downloaden en uit te proberen.