Voorwaarden betrouwbare tijdreeksmodellen

Tijdreeksanalist (TRG 6.0) heeft een uitgebreide toolbox om een scala van mogelijke tijdreeksmodellen te analyseren om het beste model te kunnen selecteren. Belangrijke vragen die bij een goed tijdreeksmodel gesteld moeten worden zijn:

 • Hoe beschrijft het tijdreeksmodel de meetwaarden
 • Zijn alle invloedsfactoren in de modellering meegenomen
 • Is de te onderzoeken invloedsfactor voldoende veranderd
 • Zijn de invloedsfactoren voldoende niet onderling gecorreleerd
 • Wat is de bijdrage van de afzonderlijke invloedsfactoren in de modellering
 • Wat is de bijdrage van het ruismodel in de modellering
 • Is de ruis niet gecorreleerd met het deterministische modeldeel
 • Zijn de modelresiduen normaal verdeeld
 • Is er geen autocorrelatie tussen de modelresiduen
 • Is er geen heteroscedasticiteit
 • Wat zijn de onzekerheden van de modelparameters
 • Zijn de modelparameters significant
 • Wat zijn de (evenwichts-) relaties met de onzekerheden
 • Hoe goed zijn de modelsimulaties
 • Wat zijn de verschillen tussen de verschillende mogelijke tijdreeksmodellen in het beschrijven van de meetwaarden
 • Hoe goed zijn de modelvoorspellingen en hoe groot is de onzekerheid
 • Zijn de statistische relaties en zijn de modelparameters ook causaal te interpreteren

Wij vinden dat een uitgebreide toolbox nodig is en behulpzaam moet zijn om bovenstaande vragen te beantwoorden en om de onderzoeker te behoeden voor de vele valkuilen van de tijdreeksanalyse.

Een goede residuenanalyse is onontbeerlijk om objectief statistische uitspraken te doen over de significantie van de statistische relaties.

Wij stellen:

 1. De reden om tijdreeksanalyse toe te passen is om de data te laten spreken
 2. Houd van de data en wantrouw je modellen!

Zie verder Tijdreeksanalist (TRG)