Trendanalist

Wilt u trendanalyses uitvoeren op uw gegevens? Voor het uitvoeren van ‘trendanalyse op maat’ hebben we het programma Trendanalist ontwikkeld.

Trendanalist is een uniek programma om statistisch verantwoorde trendanalyses mee uit te voeren op meet- of tijdreeksen (van waterkwaliteitparameters, verkeersgegevens, bevolkingsgegevens, water- of energieverbruik …). Met Trendanalist voeren we trendanalyses uit voor Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven en waterschappen, zie ook recente projecten. Integrale meetnetrapportages van toestanden en trends van bodem- en grondwaterkwaliteit voeren we uit voor provincies. We bieden individuele en groepslicenties aan voor het gebruik van Trendanalist voor bedrijven of instanties die een eigen netwerk beheren. Een gratis proeflicentie is altijd mogelijk.

Inleiding

In Trendanalist zijn verschillende statistische technieken geïmplementeerd, toetsen op basis van vier lineaire modelleringen (o.a. de Box-Jenkins modellering) en drie Mann-Kendall-toetsen (met of zonder autocorrelatie en seizoenseffecten). Daardoor kan het programma flexibel rekening houden met de bijzondere karakteristieken die vaak kenmerkend zijn voor meetreeksen, zoals niet-normale kansverdelingen, seizoenseffecten, autocorrelatie, ontbrekende meetwaarden en gecensureerde meetwaarden. Als alle meetreeksen met dezelfde trendtoets (zoals met lineaire regressie in Excel of met de seizoenale Mann-Kendall trendtoets) worden geanalyseerd, zullen te vaak verkeerde conclusies getrokken worden, die leiden tot onverantwoorde dure maatregelen.

TrendanalistAutomatisch

Het meest gewaardeerde onderdeel van Trendanalist is de ‘automaat’ met het interne expert systeem. Trendanalist kan de analyse volledig automatisch uitvoeren volgens een stroomschema, zodanig dat er voor de analyse van grote aantallen meetreeksen – van bijvoorbeeld een meetnet waterkwaliteit – slechts ‘één druk op de knop’ nodig is. Het expert systeem kiest altijd voor de trendtoets met het grootste onderscheidend vermogen. Kennis van statistiek is een pre, maar is door het interne expert systeem geen vereiste meer, zie Waarom trendanalyses met Trendanalist? met de vele voordelen van Trendanalist. Een presentatievorm van de trendanalyseresultaten is het trendpalet (in Excel) of de trendkaart (in Google Earth). Voor een uitgebreide bespreking van Trendanalist zie Trendanalyse op maat of Trenddetectie van trendtoetsen onder verschillende omstandigheden.

Handmatig

De gebruiker kan een individuele meetreeks desgewenst ook handmatig analyseren, aangezien Trendanalist daartoe een uitgebreide statistische toolbox bevat. Trendanalist heeft daarbij een gebruiksvriendelijke interface. In de handleiding vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden en achtergronden van Trendanalist.

Cursus

Desgewenst kunnen wij bij u ook een cursus in trendanalyse en het gebruik van Trendanalist verzorgen.

Gebruikers

Op dit moment zijn er 18 instanties (waterschappen, drinkwaterbedrijven en rijksinstituten) die Trendanalist hebben aangeschaft, o.a.:

Bel of email ons en vraag een toegangscode om Trendanalist te downloaden en uit te proberen

Download probeerversie Trendanalist