Het stroomschema van de trendanalyse in Trendanalist

Het onderstaande stroomschema geeft de keuzeprocedure die de automaat/het expertsysteem van Trendanalist volgt, om te bewerkstelligen dat voor elke meetreeks de meest geschikte trendtoets wordt gehanteerd. Dit stroomschema hebben we verder doorontwikkeld.

Hoofdlijnen van de procedure om de meest geschikte trendtoets voor een meetreeks te selecteren.

Stroomschema Trendanalist