Overijssel trendanalyses startjaar 1980

Trendanalyses voor meetlocaties op meer dan 5 km van een Vitens-winning en filters tussen 10 en 60 meter onder maaiveld met als startjaar 1980.

De geschatte verlagingen zijn rood gekleurd en geschatte verhogingen zijn blauw gekleurd. De veranderingen zijn aangegeven in cm vanaf het startjaar. Klik op de ‘bubble’ om de trendanalyseresultaten in detail te bekijken.