Stroomschema Trendanalist

Het onderstaande stroomschema geeft de keuzeprocedure die de automaat/ het expertsysteem van Trendanalist volgt, om te bewerkstelligen dat voor elke meetreeks de meest geschikte trendtoets wordt gehanteerd. Zie ook, Ontwikkeling nieuwe versie van Trendanalist

Stroomschema Trendanalist 6.0 (compacte versie)

Stroomschena Trendanalist 5.0

Trendanalist