Waarom trendanalyses met Trendanalist?

 1. Trendanalist is een uniek programma, omdat het trendanalyses optimaal uitvoert en daarbij rekening houdt met de karakteristieken van de meetreeksen, zoals het niet-normaal verdeeld zijn, seizoenseffecten, autocorrelatie, ontbrekende en gecensureerde waarden
 2. Trendanalist bevat daarvoor vier verschillende lineaire modelleringen en drie verschillende vormen van de parametervrije Mann-Kendall toets
 3. Trendanalist kiest daarbij de optimale trendtoets met de kleinste kans op verkeerde conclusies
 4. Trendanalist kan volledig automatisch honderden meetreeksen sequentieel analyseren
 5. Statististische kennis is geen vereiste meer
 6. Trendanalist genereert resultaten in grafische, spreadsheet en tekst-bestanden
 7. Trendanalist presenteert de resultaten rechtstreeks in Word, Excel (trendpalet) en Google Earth (trendkaart)
 8. Trendanalist levert tijds- en kostenbesparingen op met meer kwaliteit
 9. Geen onverantwoorde trendanalyses meer (met een enkele trendtoets) die leiden tot dure maatregelen, zie ook Trenddetectie van trendtoetsen onder verschillende omstandigheden
 10. Geen dagen, weken of soms maanden ‘ploeteren’, terwijl het kan met een ‘druk op de knop’ (in de automatische modus van Trendanalist)
 11. Eindelijk tijd om trendanalyseresultaten te interpreteren, te verwerken en te rapporteren.

Zie ook Trendanalist, recente projecten met trendanalyse-rapportages.