Stroomlijnen meetnet

Een meetnet kan een krachtig en efficiënt instrument zijn bij het ondersteunen van de taken van een organisatie. Bij ons advieswerk hebben we inmiddels ruim ervaring opgedaan met allerlei deelaspecten van het meetnet, zoals ontwerpen en inrichten (wat, waar, wanneer en hoe meten), opstellen en beoordelen van meetprocedures, valideren en zonodig corrigeren van meetdata, verwerken van meetdata tot gewenste informatie en het rapporteren daarvan. Wij stellen daarbij vast dat de meetnetpotentie vaak niet ten volle beschikbaar is of niet volledig benut wordt. We hebben verschillende technieken ontwikkeld om een meetnet beter te stroomlijnen en beter te benutten …

Dit bericht is geplaatst in Diensten, Tijdreeksanalist, Trendanalist. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *