Verhogen zeggingskracht hydrologische tijdreeksanalyse

Hydrologische tijdreeksanalyse maakt het mogelijk om hydrologische verbanden tussen (doorgaans hoogfrequente) meetreeksen van grondwaterstand, neerslag, verdamping en soms ook grondwaterwinningen te beschrijven en te kwantificeren. Bij de toepassing van hydrologische tijdreeksanalyse, in softwarepakketten zoals Pastas en Menyanthes, worden in toenemende mate resultaten gegeven met gekwantificeerde betrouwbaarheden van modelparameters, statistische significanties van de relaties tussen de grondwaterstand en invloedsfactoren en toekomstige grondwaterstanden. Dergelijke statistische toepassingen zijn in principe pas te verantwoorden als er ook aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, zoals de modelresiduen/innovaties zijn op te vatten als onafhankelijke trekkingen uit dezelfde normale kansverdeling (aangeduid als witte ruis).

De onderstaande beslisboom geeft de stappen om te verzorgen dat hydrologische tijdreeksanalyse ook daadwerkelijk statistisch verantwoorde tijdreeksanalyse wordt.


figuur 1: Beslisboom verbetering hydrologische tijdreeksanalyse

In de programmeeromgeving van Python zijn we een verificatie-module aan het ontwikkelen om ook voor PASTAS-gebruikers de gewenste statistische toetsen, die ook toepasbaar zijn op niet-equidistante tijdreeksen, beschikbaar te stellen om de checks in de beslisboom uit te kunnen voeren. Ondertussen hebben we ook in Python een simulatie-module ontwikkeld om allerlei testen op PASTAS-modellen zonder en met een ruismodel uit te voeren. Zie ook Tijdreeksanalist

Dit bericht is geplaatst in Tijdreeksanalist. Bookmark de permalink.