Verhogen zeggingskracht hydrologische tijdreeksanalyse

Hydrologische tijdreeksanalyse maakt het mogelijk om hydrologische verbanden tussen (doorgaans hoogfrequente) meetreeksen van grondwaterstand, neerslag, verdamping en soms ook grondwaterwinningen te beschrijven en te kwantificeren. Bij de toepassing van hydrologische tijdreeksanalyse, in softwarepakketten zoals Pastas en Menyanthes, worden in toenemende mate resultaten gegeven met gekwantificeerde betrouwbaarheden van modelparameters, statistische significanties van de relaties tussen de grondwaterstand en invloedsfactoren en toekomstige grondwaterstanden. Dergelijke statistische toepassingen zijn in principe pas te verantwoorden als er ook aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, zoals de modelresiduen/innovaties zijn op te vatten als onafhankelijke trekkingen uit dezelfde normale kansverdeling (aangeduid als witte ruis).

De onderstaande beslisboom geeft de stappen om te verzorgen dat hydrologische tijdreeksanalyse ook daadwerkelijk statistisch verantwoorde tijdreeksanalyse wordt.


figuur 1: Beslisboom verbetering hydrologische tijdreeksanalyse

Voor alle checks in de beslisboom zijn in willekeurige programmeeromgeving bijbehorende statistische toetsen beschikbaar. Zie ook Tijdreeksanalist

Dit bericht is geplaatst in Tijdreeksanalist. Bookmark de permalink.