Data2Excel (verwerking waterkwaliteitsmetingen Vitens)

Data2Excel-menu

Alle resultaten per regio-winning in een enkel spreadsheetbestand
De resultaten van de middeling, de boxplots en de trendanalyseresultaten van de waterkwaliteitparameters van een bepaalde regio-winning worden gepresenteerd en opgeslagen in een spreadsheetbestand.
Zie ook resultaten middeling en jaren-box-whisker-plots.


In het laatste tabblad 'Legenda' zijn de trendpictogrammen uitgelegd.

Voor het de presentatie wordt de template 'template_mcro_1.xls' in de 'config'-map gebruikt.[ Trendpalet | Data2excel | Data2excel]